Convocatoria de axudas obradoiro - Concello de Lousame