Colexio de A Silva - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Áreas de actuación
Educación

Educación

O C.P.I. "Cernadas de Castro" - "A Silva" encóntrase situada no termo municipal de A Silva, na parroquia de Lousame, preto do Polideportivo Municipal "Pilar Barreiro" e da Piscina Municipal. 

O edificio con planta baixa e 1º andar consta de dúas partes. A máis antiga foi construída no ano 1974 e nela están as aulas de primaria, de secundaria e o comedor. Na outra parte, construída no 1999, están as dependencias administrativas, a sala de profesores, o ximnasio, as aulas específicas e a biblioteca.

O centro ten rampas de acceso, tanto no exterior coma no interior, e un ascensor, paliando así as barreiras arquitectónicas.

No C.P.I. impártese toda a ensinanza obrigatoria, ademais de Educación Infantil e Primaria e o Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

PCPI son una medida de atención á diversidade e a súa finalidade é favorecer a inserción social, educativa e laboral das mozas e mozos. Está dirixido ao alumnado maior de dezaseis anos que non obtivese o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e, excepcionalmente ao alumnado maior de quince anos.

Teñen tres tipos de módulos:

 • Específicos, que desenvolven as competencias do perfil profesional.
 • Formativos de carácter xeral, que posibiliten o desenvolvemento das competencia básicas e favorezan a transición desde o sistema educativo ao mundo laboral.
 • Voluntarios, que conducen á obtención do título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

O alumnado que supere os módulos específicos e os formativos de carácter xeral obterá un certificado de profesionalidade de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. O que supere, ademais, os módulos voluntarios obterá tamén o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

 Ademais disto o Colexio participa no programa " Quédate con nós", no cal o alumnado pode participar nas actividades propostas a continuación. Estas realízanse ou ben no propio centro educativo ou ben nos locais sociais do Concello fora do horario lectivo.

Dito programa está subvencionado pola Consellería de Educación e desenvolvido por persoal do Concello de Lousame.

O programa abarca as seguintes Actividades:

 • Servizo de Canguraxe.
 • Programa de Adestramento en Habilidades Sociais.
 • Xogamos en Inglés.
 • Móvete no recreo.
 • Taller de animación á lectura.
 • Aula de acompañamento e reforzo educativo.
 • Taller: Aprender a aprender.
 • Obradoiro de Cidadanía.
 • Aula de Música.
 • Aula de Informática e Internet.
 • O inglés camña polo rural.
 • Obradoiro de Habilidades Sociais para a mocidade.
 • Obradoiro de Xestións Administrativas Persoais.
 • Punto de Información de vías e Opcións de Estudos.
 • Pequecampamentos de verán.

Para calquer tipo de información sobre o programa "Quédate con nos" poden contactar cos Servizos Sociais do Concello de Lousame (981 820 494).

Os teléfonos de contacto do Colexio son: 981 822 010/981 823 940

 

A páxina web do CPI "Cernadas de Castro": http://centros.edu.xunta.es/cpicernadasdecastro/