Actividades - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Áreas de actuación
Deportes

Deportes

Na actualidade, as actividades deportivas que se veñen organizando son:

• Escolas deportivas

• Ximnasia de Mantemento.

• Ximnasia para Maiores

• Escola de Fútbol.

• Musculación.

 

Tarifas do ximnasio:

O prezo público por utilización do ximnasio municipal aboaráse polo sistema de autoliquidación, pagando na Caixa Galicia na conta do Concello de Lousame. As cotas son as seguintes [1] :

Sen monitor

  1. Bono anual de once meses: 48 € por persoa con dereito a tres horas semanais.
  2. Bono mensual: 6 € por persoa con dereito a tres horas semanais.
  3. Bono anual: 144 € por clubes ou asociacións deportivas legalmente constituídas con dereito a dous días á semana durante dúas horas.

Con monitor:

  1. Bono anual de 11 meses. Cota de 96,16 € por persoa con dereito a tres horas semanais.
  2. Bono mensual de 11 meses. Cota de 12 € por persoa con dereito a tres horas semanais.
  3. Bonificación: terán bonificación do 50 % do prezo público os minusválidos e mailos titulares de carné xove.

¿Qué teño que aportar para inscribirme no Ximnasio Municipal?

  • Foto
  • Fotocopia DNI
  • Recibo de pago

[1] Fonte: Boletín Oficial de la Provincia nº 27 de 2 de febreiro de 2001, páxina 921, Nº 14 ORDENANZA FISCAL REGULADOR DO PREZO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DO XIMNASIO MUNICIPAL, Artigo 4º. Tarifas.