Arquitectura Relixiosa - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Turismo
Patrimonio

Patrimonio

Aquí vai encontrar información sobre as distintas parroquias e aldeas que conforman o Concello de Lousame. Por favor, seleccione a parroquia sobre a que desexa información.

Igrexa Parroquial de San Xusto de Toxosoutos
A igrexa actual, tan só é parte do espléndido conxunto que formou no seu día o mosteiro fundado no 1132. Debido ás posteriores remodelacións, este é de estilo barroco. Presenta planta dunha soa nave dividida en dous treito por un ...
Igrexa parroquial de Santa Martiño de Lesende
Fundada no S. XVII é de estilo barroco, con planta de cruz latina e formada por muros de cantería. Forman unha única nave cuberta con bóveda rebaixada de canón dividida en tres tramos; no primeiro atopamos o coro, o seguínte corresponde ó ...
Igrexa parroquial de San Xoan de Lousame
O estilo ó que pertence é o Neoclásico, e o emprazamento actual non corresponde ó orixinal, xa que foi trasladada a principios do S. XX da parte baixa do val no que se atopa. É pequena, con planta dunha soa nave con cabeceira remata ...
Igrexa parroquial de Santa Eulalia de Vilacoba
De estilo Barroco, consta de una sola nave rematada en la cabecera por la capilla mayor. Tiene planta cuadrada y está cubierta con bóveda de arista a la que se accede a través de un arco de medio punto. Esta bóveda está soportada po ...
Igrexa parroquial de San Xoan de Camboño
É unha igrexa de planta rectangular con porta principal adintelada. Sobre esta temos unha fornacina con columnas e arquivoltas que alberga a San Xoan Bautista. Na parte superior hai unha fiestra rectangular, sobre o cal temos o campanario conti ...
Igrexa Parroquial de San Pedro de Tállara
Aínda que non se pode datar de forma exacta, pode estar situada no S. XVII. O estilo ó que pertence é o barroco, e a portada corresponde ó románico. Está composta por unha soa nave, de planta rectangular que debía estar cuberta co ...
Igrexa parroquial de San Martiño de Fruíme
Está datada no S. XVII e a reconstrucción da mesma que temos na actualidade, é de estilo barroco, aínda que a fábrica orixinal é románica. Ten planta de cruz grega formada por unha nave central cuberta por bóveda de canón e dúas capela ...