Escola de Música - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Áreas de actuación
Cultura

Cultura

A Escola de Música de Lousame levase a cabo dende fai un tempo en dous locais diferentes dependendo da materia da que se trate. Un deles, o edificio mostrado nesta páxina, está situado na pranta alta da escola do Sanguiñal e o outro está situado na pranta baixa da Casa da Cultura de Portobravo.

As materias impartidas na Escola son as seguintes:

Música e movemento (para nenos de 4 a 7 anos)

Linguaxe musical (para nenos a partir de 8 anos)

Aprendizaxe dun instrumento:

  • Frauta
  • Oboe
  • Clarinete
  • Saxofón (alto, tenor ou barítono)
  • Fagot
  • Trompeta
  • Trompa
  • Trombón
  • Tuba
  • Percusión