Arquitectura Popular - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Turismo
Patrimonio

Patrimonio

Aquí vai encontrar información sobre as distintas parroquias e aldeas que conforman o Concello de Lousame. Por favor, seleccione a parroquia sobre a que desexa información.

 

Cruceiros
O Concello de Lousame é moi rico nestes elementos arquitectónicos que sempre erguen a cruz, como o máis universal dos símbolos, nos nosos montes, encrucilladas, fontes, adros, pontes... Caracterízanse polo seu número, beleza, esveltez do v ...
Hórreos
Son construccións relacionadas coa actividade agraria creadas coa función de almacena-lo gran e as espigas para mantelos illados da humidade da choiva, dos ratos e dos paxaros. Case sempre se atopan dentro da propiedade e non moi lonxe da vive ...
Muiños
Son edificios de planta rectangular ou cadrada destinados a albergar unha máquina de moer gran, tanto millo, como centeo ou trigo para o consumo animal ou humano. Debido ó abaratamento e maior facilidade e rapidez que ofrecen os modernos muiñ ...
Canles
Son conductos artificiais para leva-la auga a un sitio concreto, tanto para muiños, como para o rego de leiras ou tamén para as fábricas de papel, das que en Lousame hai varios exemplos. Habitualmente están moi deterioradas, salvo no caso da ...
Pontes
Son construccións relacionadas coa auga que unen dous lugares separados por un río, unha corrente de auga ou un accidente do terreo. As pontes que temos en Lousame, son principalmente con estructura inferior abovedada, como por exemplo as que ...