Equipo de Goberno - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Concello

Concello

PP

Doña María Teresa Villaverde Pais

Don Ramón Manuel Martínez Rial

Don Ramón Figueroa Pérez

Doña María Regenjo Vázquez

Doña Silvia Agrafojo Filgueira

Don Ramón García Conde

 

PSdeG-PSOE

Don Julio Manuel Daniel Paradela Busto

Dona Beatriz González Bargo

Don Iván Bermúdez Castro

 

PT

Don Silvia Cao Tubío

 

BNG

Don Amador Turnes Núñez