Equipo de Goberno - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Concello

Concello

PP

 • Teresa Villaverde Pais, alcaldesa coas competencias propias da Alcaldía, Urbanismo e Persoal.
 • Esteban Ares García, concelleiro de Economía, Facenda e Tramitación Administrativa.
 • Silvia Agrafojo Filgueira, concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Xuventude, Educación, Cultura e Sanidade.
 • Ramón Manuel Martínez Rial, concelleiro de Obras Públicas, Servizos Públicos, Alumeados e Telecomunicacións, Infraestruturas Viarias, Medio Ambiente e Medio Rural.
 • Mariel Agrafojo Nieto, concelleira de Deportes e Parques e Xardíns.
 • José Antonio Ces Barreiro, concelleiro de Seguridade Viaria, Protección Civil e Parque Móbil

PSOE

 • Ana María Domínguez Laiño.
 • Juan José Prego Ces.
 • Iria Insua González.
 • Cristian González Rodríguez.

BNG

 • Anxo Moledo Carreño.