Equipo de Goberno - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Concello

Concello

PP

Dona María Teresa Villaverde Pais

Don Ramón Manuel Martínez Rial

Dona Silvia Agrafojo Filgueira

Don José Antonio Ces Barreiro

Don Jesús Martínez Castro

Dona Yésica Fernández Míguez

Don Ramón Figueroa Pérez

 

PSdeG-PSOE

Don Julio Manuel Daniel Paradela Busto

Dona Beatriz González Bargo

Don Iván Bermúdez Castro

 

BNG

Don Anxo Moledo Carreño