Arquitectura Civil - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Turismo
Patrimonio

Patrimonio

Esta arquitectura en Lousame correspóndese á típica do mundo rural, con ausencia de construccións pacegas e señoriais. É nas fachadas principais onde se concentra a riqueza estética e compositiva das vivendas, aparecendo balcóns ou portas ben elaboradas. As plantas manteñen unha traza rectangular en dúas alturas. Na baixa, ás veces están as cortes, conforme o esquema tradicional. Esta distribución, case sempre foi modificada interiormente ó engadirselle diversos corpos para os animais ou para os apeiros do agro, quedando un espacio máis para vivenda na casa. A disposición dos ocos é sinxela e simétrica á porta de entrada, que habitualmente ten continuidade en todo o frente, aínda que no piso primeiro, as fiestras son sustituidas por balcóns. A parte posterior pode abrirse á horta ou ós terreos de cultivo. Os materiais empregados son, fundamentalmente, o granito, abondando máis a cachotería que a cantería, quedando esta para enmarcar os vans. Pode comprobarse como na maioría das construccións o material empregado é o máis abundante no medio. Así, en aldeas como Cruido, Afeosa, Gandarela, Aldeagrande ou Seoane, as casas están feiras con lousa ou xistos que conforman o sustrato sobre o que se asentan estes núcleos.

 

Construcción importantes:

Fábrica de papel de Fontán
É o exemplo máis significativo, fundada no 1863 como fábrica de papel polo ilustre matemático e xeógrafo Domingo Fontán. Esta estructura, que se uníu ao outrora importante industria do papel nos ríos Vilacoba e San Xusto, atópas ...
Fábrica de papel de A Galiñeira
Trátase dun edificio de dimensións máis reducidas que a de Fontán ou a de Soutorredondo (similar á de Fontán), pero non por eso menos interesante. Consta de dúas plantas. Na baixa, os vans son amplos e con forma de arco de medio punto, cu ...