Pleno ordinario do mes de Setembro de 2018 (celebrado o 5-10-2018) - Concello de Lousame