EXPOSICIÓN: ACHEGAMENTO A FIGURA DE FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO - Concello de Lousame

MÉRCORES 17 DE MAIO, 

PLANTA BAIXA DA CASA DA CULTURA

DIRIXIDO: NENOS E NENAS