Convocatoria extraordinaria para contratación da Brigada de Incendios - Concello de Lousame