NOTA INFORMATIVA DA DIRECCIÓN XERAL DE DEFENSA DO MONTE - Concello de Lousame

NOTA INFORMATIVA DA DIRECCIÓN XERAL DE DEFENSA DO MONTE

nota informativa en relación co uso de fogos de artificio e pirotecnia na celebración de festas, segundo o establecido na lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.