Axudas para transporte escolar ano 2018/2019 - Concello de Lousame

Está publicada no taboleiro de anuncios do Concello a lista de concesión en materia de axudas para transporte escolar ano 2018/2019.