Resolución convocatoria de axudas do “Obradoiro dual de Emprego Lousame-Noia 2019” - Concello de Lousame