BASES POSTO DE TRABALLO "TRACTORISTA 2020" - Concello de Lousame