Bases para a creación dunha bolsa de emprego para o SAF - Concello de Lousame