Listado provisional de admitidos e lista de agarda do PAI, curso 2019-2020 - Concello de Lousame