Relación provisional de menores admitisos/as e pendentes en lista de espera PAI Lousame - Concello de Lousame