Curso para desempregados - Concello de Lousame

Curso oficial para desempregados DE NIVEL 2, (plan AFD con certificado de profesionalidade) impartidos no IES Campo San Alberto de Noia.

ELES0108 : Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios.

Ten unha duracion total de 528 horas ( 120 delas de practicas en empresas ) .

INDICARLLES QUE OS USUARIOS QUE QUEIRAN ANOTARSE NEL NA OFICINA DE EMPREGO , TEÑEN QUE INDICAR O

NÚMERO DO CURSO :   2017  / 106930