Primeira actuación do Festimaxia 2019 - Concello de Lousame