Pleno extraordinario do mes de Setembro de 2018 - Concello de Lousame