Pleno extraordinario e urxente de Xuño 2018 - Concello de Lousame