Sesión plenaria de maio de 2018 - Concello de Lousame