Pleno Extraordinario Febreiro 2018 - Concello de Lousame