Pleno Ordinario de Xaneiro de 2018 - Concello de Lousame