Pleno extraordinario do 19-12-2017 - Concello de Lousame