Convocatoria bolsa de emprego para contratacións laborais temporais de persoal xerocultor - Concello de Lousame