Doa Sangue Lousame 28 de Febreiro - Concello de Lousame