Curso para desempregados: Leite e derivados ecolóxicos - Concello de Lousame