Curso monográfico de cestaría - Concello de Lousame