Relación de menores admitidos/as no servizo de Lousame Concilia para o período lectivo do curso escolar 2018/2019 - Concello de Lousame