Actividade formativa sobre a Vespa Velutina - Concello de Lousame