Resultado definitivo da Bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar - Concello de Lousame