Publicada lista definitiva de admitidos e excluídos na selección de persoal do PAI - Concello de Lousame

A proba será maña as 10 da maña na casa do concello.