CURSO NOVAS TENOLOXÍAS PARA MAIORES - Concello de Lousame