Concertos Parroquias - Concello de Lousame

OS AMIGOS DA UNED SENIOR DE A CORUÑA E O SON DO POTE , ORGANIZAN UNA SERIE DE CONCERTOS DE MÚSICA TRADICIONAL POLAS PARROQUIAS DURANTE O MES DE XUÑO