Curso Novas tecnoloxías para maiores - Concello de Lousame