Lista provisional das entrevistas correspondentes aos alumnos do Obradoiro de Emprego “Noia-Lousame-Outes 2022” - Concello de Lousame