Bases de contratación: socorrista piscina 2022 - Concello de Lousame