Obra: Mellora da pista da AC-543 A CAMIÑO DE SERZO E OUTRO - Concello de Lousame